Projectonderwijs als innovatie in het hoger onderwijs

W.M. van Woerden

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

41 Downloads (Pure)

Abstract

Projectonderwijs (p.o.) is een methode om integratie in het (hoger) onderwijs te bewerkstelligen: monodisciplinaire kennis wordt geïntegreerd en afgestemd op een maatschappelijk relevante context. P.o. verschilt wezenlijk van het traditionele onderwijs. In een project onderzoeken studenten problemen, de relevante leerstof staat daarbij van tevoren niet vast.
Behalve de inhoudsdimensie heeft het probleem ook een waarde-dimensie: de problemen worden gekozen met het doel hun wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie te verhelderen. Studenten delen het probleem op in verschillende onderling sterk samenhangende taken, die moeten worden uitgevoerd. Dit vereist samenwerking en verkenning van bestaande en nieuwe informatiebronnen.
De docent begeleidt het leerproces en draagt alleen op verzoek kennis over.
P.o. kan in het traditionele onderwijssysteem worden ingevoerd, mits voldaan wordt aan bepaalde randvoorwaarden. Colleges en instructies in betrokken vakgebieden moeten de studenten voorbereiden op (monodisciplinaire) problemen en vertrouwd maken met een systematische probleemaanpak.
Verder moet het rooster warden aangepast en de ruimtelijke voorzieningen geschikt gemaakt voor werken in groepen. Er zullen programma's ontwikkeld moeten worden om docenten te trainen in begeleidings- en beoordelingstaken. Studenten zullen in miniprojecten voorbereid moeten worden in het doen van onderzoek en werken in een kleine groep.
Original languageDutch
Pages (from-to)139-150
JournalPedagogische studiën
Volume62
Publication statusPublished - 1985

Cite this