Publieke eindrapportage - Industry 4.0 driven Supply Chain Coordination for Small and Medium-sized Enterprises

Research output: Book/ReportReportProfessional

194 Downloads (Pure)

Abstract

Dit is de publieke eindrapportage van het project Industry 4.0 driven Supply Chain Coordination for Small and Medium-sized Enterprises (ICCOS), een onderzoeksproject dat is uitgevoerd binnen de Topsector Logistiek op basis van de TKI Toeslag Call. In het ICCOS project is gedurende 3 jaar experimenteel en industrieel onderzoek uitgevoerd met betrekking tot logistieke data spaces, de inzet van kunstmatige intelligentie voor het coördineren van ketens, de adoptie van nieuwe Industrie 4.0 gerelateerde technologieën en de veranderende rol van de logistiek professional. ICCOS is een vervolg op het Dinalog project Autonomous Logistics Miners for Small- and Medium sized Businesses. ICCOS heeft tot doel de concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke sector te verbeteren door de acceptatie en het gebruik van industrie 4.0-gerelateerde technologieën te verhogen in combinatie met geavanceerde real-time data-analyse. De Universiteit Twente is hoofdaanvrager en projectleider van ICCOS en heeft in samenwerking met ABC Flows, Bullit Digital, Deltago, Districon, Emons, King Nederland, LOGAPS en Veenman industrieel en experimenteel onderzoek uitgevoerd. Er zijn binnen ICCOS diverse ontwerpen en prototypes gerealiseerd voor IDS-gebaseerde logistieke data spaces. Binnen ICCOS is door Bullit Digital een industrieplatform gerealiseerd op basis van het Open Trip Model (OTM) met herbruikbare algoritmes. Het industrieplatform is gevalideerd bij Emons voor verschillende use cases. Op basis van het Cross Chain Collaboration Center (4C) model is een control tower ontworpen en geïmplementeerd bij Emons. Daarnaast is een regieconcept ontworpen voor vaccinatielogiek en geïmplementeerd bij Isala. Bij Veenman is een digitaal transformatie traject gestart om van Business Intelligence de stap te gaan maken naar het gebruik van Artificial Intelligence. Via Districon is BigMile binnen 7 bedrijven toegepast door 250 studenten. Samen met Evofenedex zijn sector surveys uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de belangrijkste factoren die geavanceerd datagebruik en de adoptie van nieuwe technologie beïnvloeden. De resultaten van ICCOS zijn verwerkt in 7 wetenschappelijke artikelen en 2 Dinalog publicaties. Daarnaast zijn er 12 Bachelor theses, 4 Master theses en 1 PDEng thesis geschreven als onderdeel van het ICCOS project in nauwe samenwerking met consortiumpartners en Evofenedex. ICCOS laat zien dat datagedreven logistiek en inzet van nieuwe Industrie 4.0 technologieën verscheidende kansen biedt om te innoveren in de sector, maar ook dat nieuwe ontwikkelingen zoals IDS een lange adem vergen. Concrete praktijkvoorbeelden, nieuwe kennis delen en begeleiding bij ontwikkeling en implementatie zijn hierbij van essentieel belang. Specifiek richting het MKB. In samenwerking met de NL AI Coalitie wordt vanuit ICCOS actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een gratis online cursus over de toepassing van kunstmatige intelligentie in logistiek en maritiem. In het ReAL project wordt het industrieplatform doorontwikkeld en aangevuld met ondersteunende onderwijsmiddelen om een learning community te vormen. Daarnaast wordt binnen DASLOGIS gewerkt aan de demonstratie en implementatie van logistieke data spaces.
Original languageEnglish
Place of PublicationBreda
PublisherTKI Dinalog
Number of pages19
Publication statusPublished - Sept 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Publieke eindrapportage - Industry 4.0 driven Supply Chain Coordination for Small and Medium-sized Enterprises'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this