Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1996) H01.95.0599 (Omvang van geschil, Rechtbank is getreden buiten geschil door ambtshalve toetsing aan art. 7:2 Awb, Art. 7:2 Awb bevat geen voorschrift van openbare orde, Bestuursorgaan behoeft niet ambtshalve te onderzoeken of aanspraak bestaat op grond van andere subsidieregeling)

Research output: Memorandum/expositionCase note

137 Downloads (Pure)

Abstract

In beroep bij rechtbank is op generlei wijze als grief naar voren gebracht dat art. 7:2 lid 1 Awb is geschonden. Door uitdrukkelijk het beroep gegrond te verklaren wegens schending van dit wetsartikel, is rechtbank getreden buiten de grenzen van het aan haar voorgelegde geschil en heeft, dusdoende, de betekenis van art. 8:69 lid 1 Awb miskend. Hoewel art. 7:2 Awb een essentieel onderdeel vormt van de bezwaarschriftprocedure, bevat het niet een voorschrift dat kan worden aangemerkt als te zijn van openbare orde. Van bestuursorgaan kan niet worden verlangd dat hij ambtshalve nagaat of de aanvrager die op grond van een regeling een subsidie-aanvraag heeft ingediend, wellicht op grond van een andere subsidieregeling voor een bijdrage in aanmerking komt.
Original languageUndefined
File no.190
Publication statusPublished - 1996

Publication series

Name
PublisherSdu
No.190
Volume1996
ISSN (Print)1380-7056

Keywords

  • IR-95469

Cite this