Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1996) H01.95.0654 (Bouwvergunning in strijd met bestemmingsplan, Ambtshalve toetsing, Beperking tot grieven)

Research output: Memorandum/expositionCase note

16 Downloads (Pure)

Abstract

Hoewel in beroepschrift noch overigens uitdrukkelijk strijd met bestemmingsplan is aangevoerd en dit punt door de rechtbank niet ter zitting aan de orde is gesteld, is de Afdeling van oordeel dat, waar de handhaving van een verleende bouwvergunning is bestreden, de toetsing van het bouwplan aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan niet achterwege kan blijven. De rechtbank heeft terecht onderzocht of het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan en aldus in overeenstemming met art. 8:69 lid 2 Awb de rechtsgronden aangevuld. Uit het oogpunt van een goede procesorde had het op de weg van de rechtbank gelegen de toepassing van het relevante bestemmingsplanvoorschrift ter zitting uitdrukkelijk aan de orde te stellen. Rechtbank heeft niet ten onrechte geconcludeerd dat gevraagde bouwvergunning diende te worden geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan.
Original languageUndefined
File no.198
Publication statusPublished - 1996

Publication series

Name
PublisherSdu
No.198
Volume1996
ISSN (Print)1380-7056

Keywords

  • IR-95470

Cite this