Raad van State, Vz. Afdeling bestuursrechtspraak (1994) F03.94.0056 (Voorlopige voorziening, Motivering ontwerp-beschikking, Status geluidrapport, geen contra-expertise, (Geen) Persoonlijk belang van wethouder)

Research output: Memorandum/expositionCase note

39 Downloads (Pure)

Abstract

Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening inhoudende schorsing van de bestreden verlening van een milieubeheervergunning voor een passagiersterminal. Aan verzoeksters klacht inzake gemaakte geluidberekeningen gaat de voorzitter voorbij nu verzoekster het desbetreffende rapport niet gemotiveerd heeft bestreden, bijvoorbeeld door het overleggen van een tegenrapport van een geluidsdeskundige. Evenmin deelt de voorzitter verzoeksters stelling dat één der wethouders, gelet op een door deze bekleed commissariaat, een persoonlijk belang heeft bij het bestreden besluit. Volgens de voorzitter vloeit het desbetreffende commissariaat voort uit het wethouderschap. Op verzoekers klacht dat het ontwerp-beschikking onvoldoende is gemotiveerd en niet door verweerder is opgesteld gaat de voorzitter niet in. Volgt afwijzing van het verzoek.
Original languageUndefined
File no.155
Publication statusPublished - 1994

Publication series

Name
PublisherSdu
No.155
Volume1994
ISSN (Print)1380-7056

Keywords

  • IR-95425

Cite this