Raamwerk voor het inzichtelijk maken van verkeershinder bij wegonderhoud.

Wouter Hermelink, Eric C. van Berkum, Henderikus L. ter Huerne

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

126 Downloads (Pure)

Abstract

Door een toenemende verkeersintensiteit op de Nederlandse wegen neemt de slijtage van de weg en daarmee de noodzaak tot het plegen van wegonderhoud toe. Tegelijkertijd wordt om dezelfde reden de tijd en ruimte om zonder verkeershinder werkzaamheden uit te voeren steeds minder. Dit is de reden dat het beperken van verkeershinder op dit moment een belangrijke rol speelt in de uitvoering van wegwerkzaamheden. In deze paper wordt een raamwerk gepresenteerd waarmee het proces van wegonderhoud tot verkeershinder inzichtelijk wordt gemaakt. Aandacht wordt besteed aan wegbouwkundige aspecten zoals de kwaliteit van de verharding en de te nemen onderhoudsmaatregelen, de verkeerskundige effecten als gevolg van de genomen (verkeers)maatregelen en de resulterende verkeershinder. Beslisvariabelen in het raamwerk komen overeen met de middelen en maatregelen die op dit moment ten dienste staan van wegbeheerders en opdrachtnemers. Tenslotte wordt kort ingegaan op de afweging van de gewenste kwaliteit van de verharding, de kosten van de te nemen maatregelen en de hoeveelheid verkeershinder.
Original languageUndefined
Title of host publicationCROW Infradagen 2010, 23-24 June 2010, Papendal, The Netherlands (On-line)
Place of PublicationEde, the Netherlands
PublisherC.R.O.W.
Pages1-10
Number of pages10
Publication statusPublished - 23 Jun 2010
EventCROW Infradagen 2010 - Papendal, Ede, Netherlands
Duration: 23 Jun 201024 Jun 2010

Conference

ConferenceCROW Infradagen 2010
Country/TerritoryNetherlands
CityEde
Period23/06/1024/06/10

Keywords

  • METIS-266754
  • IR-86944

Cite this