Rechtbank Amsterdam (1995) AWB 94/3716 (Beleidsregels, Afwijkingsbevoegdheid, Motivering, hoorplicht, Kennelijke ongegrondverklaring)

Research output: Memorandum/expositionCase note

62 Downloads (Pure)

Abstract

Verweerder voert terecht een vast beleid. Het feit dat de richtlijn in kwestie beleidsregels en geen algemeen verbindende voorschriften inhoudt brengt mee dat verweerder niet kan volstaan met het louter toepassen van die richtlijn. In elk geval had onderzoek moeten worden verricht naar de vraag of sprake is van een bijzonder geval op basis waarvan van het gevoerde beleid moet worden afgeweken. De motivering bij het bestreden besluit geeft geen blijk van zodanig onderzoek en is derhalve niet draagkrachtig. Daarbij had verweerder in de gelegenheid moeten worden gesteld zijn bezwaren mondeling toe te lichten. Gegeven het beleidsregel karakter van de richtlijn en het gestelde door appellant had verweerder niet tot kennelijke ongegrondverklaring van het beroep mogen besluiten
Original languageUndefined
File no.109
Publication statusPublished - 1995

Publication series

Name
PublisherSdu
No.109
Volume1995
ISSN (Print)1380-7056

Keywords

  • IR-95440

Cite this