Rechtbank Assen (1994) 94/964 en 94/966 WR044 P01 G09 (Ontvankelijkheid, Weigering herziening streekplan; voorbereidend besluit.)

Research output: Memorandum/expositionCase note

42 Downloads (Pure)

Abstract

Beroep tegen niet-ontvankelijkverklaring door verweerders van de bezwaarschriften ingebracht tegen verweerders beslissing inhoudende weigering om de streekplanprocedure te starten. Op voorhand staat volgens Gedeputeerde Staten vast dat Provinciale Staten niet zullen meewerken aan herziening van het streekplan. Doordat Provinciale Staten (aldus) niet tot enig besluit inzake herziening van het streekplan komen wordt daardoor de in art. 4a WRO voorziene rechtsbescherming uitgesloten. In casu is sprake van een voorbereidend besluit in de zin van art. 6:3 Awb. Dit artikel ziet niet slechts op voorbereidingsbeslissingen die bij de wet verplicht zijn gesteld. Eén of meer onderdelen van een streekplan kunnen onder het bepaalde van art. 1:3 Awb vallen. Ieder, voldoende ernstig te achten, gevolg voor een rechtens te beschermen belang is relevant, mits dit voortvloeit uit de voorbereidingsbeslissing. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat verweerders met eiseressen een 'rechtsbetrekking' zijn aangegaan toen zij voorbereidingen troffen voor een mogelijke streekplanherziening. Het is de vraag of verweerders er in dat licht mee kunnen volstaan eiseressen door te verwijzen naar Provinciale Staten.
Original languageUndefined
File no.203
Publication statusPublished - 1994

Publication series

Name
PublisherSdu
No.203
Volume1994
ISSN (Print)1380-7056

Keywords

  • IR-95427

Cite this