Rechtvaardigheid in klimaatbeleid: Over de verdeling van klimaatkosten

Suzanne J.M.H. Hulscher*, Mark A.P. Bovens, Annick de Vries, Gijsbert D.A. Werner, Victor H. Toom, Elsenoor Wijlhuizen

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportAcademic

41 Downloads (Pure)

Abstract

We zijn op een nieuw punt aanbeland in het debat over klimaatbeleid. Ooit ging
het over de vraag of de aarde daadwerkelijk opwarmt door menselijk toedoen.
Vervolgens ging het over de vraag wat daaraan te doen valt. Nu gaat het steeds
vaker over de vraag wie de kosten van klimaatmaatregelen en van klimaatschade
moet betalen. De protesten van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk hebben laten zien
hoe belangrijk het is dat de verdeling van zulke klimaatkosten als rechtvaardig
gezien wordt. Als dat niet het geval is, dan kan het draagvlak voor klimaatbeleid
afkalven. Hoe kunnen rechtvaardige verdelingen eruit zien? Dat analyseert de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) in dit rapport.
De hoofdboodschap van dit rapport is dat er in klimaatbeleid stelselmatige
aandacht moet zijn voor de rechtvaardigheid van verdelingen. Maatregelen
dienen niet alleen beoordeeld te worden vanuit het perspectief van doelmatigheid en rechtmatigheid, maar ook vanuit het perspectief van rechtvaardigheid.
Onze belangrijkste boodschap is daarom dat de mogelijke verdelingen van
klimaatkosten al vooraf expliciet op tafel komen en worden doordacht. Dat helpt
beleidsmakers om meer oog te krijgen voor mogelijke onbedoelde en ongewenste
neveneffecten. Het leidt ook tot een meer afgewogen en transparanter politiek
debat. En het zorgt ervoor dat het draagvlak voor klimaatbeleid op peil blijft.
De wrr doet drie aanbevelingen hoe de overheid rechtvaardige verdelingen in
het klimaatbeleid tot stand kan brengen: zorg voor (1) inhoudelijke verbreding,
(2) procedurele verankering en (3) institutionele borging.
Original languageDutch
PublisherWRR
Number of pages187
ISBN (Electronic) 978-90-832012-8-3
ISBN (Print)978-90-832012-7-6
Publication statusPublished - 16 Feb 2023

Cite this