Resultaatverantwoordelijkheid bij agentschappen: valt er wat te beoordelen?

J.A.M. de Kruijf

  Research output: Contribution to journalArticleAcademic

  Abstract

  Uit evaluaties van agentschapsvorming blijkt dat agentschappen een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering bij de overheid. Verdere verbeteringen zijn echter met name op het terrein van resultaatgerichtheid nog mogelijk. Een analyse bij zes agentschappen laat zien dat een beperkt deel van de informatie in begrotings- en verantwoordingsdocumenten betrekking heeft op resultaatgerichtheid. Met name prestatiegegevens worden nauwelijks verstrekt. Bovendien valt op dat de consistentie in de verstrekte informatie ver te zoeken is, zowel gedurende een begrotingsjaar als in de loop van de tijd. Wanneer deze ontwikkeling zich voortzet is dat een bedreiging voor het welslagen van de VBTB-operatie.Trefwoordenagentschappen, prestatiemeting, resultaatverantwoordelijkheid, overheidsfinanciën
  Original languageUndefined
  Pages (from-to)109-119
  Number of pages11
  JournalTijdschrift voor openbare financiën
  Volume35
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2003

  Keywords

  • METIS-212620

  Cite this