Review Rekenen Wiskunde in het VO en VSO

Translated title of the contribution: Review of literature Mathematics Achievement in secondary (special needs) education

Research output: Book/ReportReportAcademic

193 Downloads (Pure)

Abstract

Ter voorbereiding van het peilingsonderzoek Rekenen en Wiskunde einde tweede leerjaar voortgezet (speciaal) onderwijs 2024-2025 is er in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs een literatuurstudie en expertbevraging uitgevoerd naar effectieve kenmerken van het onderwijsleerproces op de reken- en wiskundeprestaties van leerlingen in het V(S)O. De literatuurstudie bevat twee delen, één voor het VO en één voor het VSO. Middels een systematische aanpak zijn er 20 relevante meta-analyses en systematische reviews voor het VO en 3 relevante meta-analyses en systematische reviews voor het VSO geselecteerd in de periode van 2012-2023. In het raamwerk onderliggend aan deze review wordt een onderscheid gemaakt in verschillende niveaus: de les, de leerkracht, de klas, de school en de leerling (Hickendorff et al., 2017). Voor het VO zijn er in totaal 13 effectieve kenmerken gevonden op het niveau van de les, voor het VSO zijn er in totaal 2 effectieve kenmerken gevonden op het niveau van de les. Ook zijn er voor het VO vijf kenmerken gevonden op het niveau van de leerling die de reken- en wiskundeprestaties beïnvloeden. De gevonden kenmerken zijn vervolgens aan wiskunde-experts voorgelegd en hen is gevraagd om aan te geven in welke mate het kenmerk ook in de Nederlandse context (1) belangrijk zou kunnen zijn voor leerlingprestaties in rekenen en wiskunde in de onderbouw van het VO, PRO en VSO, (2) voorkomt in de onderwijspraktijk in de onderbouw van het VO, PRO en VSO, en (3) of de experts nog aanvullende beïnvloedbare kenmerken van het onderwijsleerproces kennen, die in Nederland aantoonbaar samenhangen met reken- en wiskundeprestaties in het voortgezet onderwijs. Van alle kenmerken die met de literatuurreview gevonden zijn, zijn vijf kenmerken volgens experts relevant en worden ze ook toegepast in de Nederlandse context. Dit zijn: (adaptieve) leer- en begeleidingssystemen, realistisch rekenen, leerlinggerichte instructie, (meta) cognitieve strategieën en visuele materialen. Aan leerlinggerichte instructie en het gebruik van visuele materialen wordt door de experts het meeste belang gehecht. Beide kenmerken zijn ook belangrijk voor het praktijkonderwijs en het VSO.
Translated title of the contributionReview of literature Mathematics Achievement in secondary (special needs) education
Original languageDutch
Place of PublicationEnschede
PublisherUniversity of Twente
Commissioning bodyNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
Number of pages66
Publication statusPublished - 17 Mar 2023

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Review of literature Mathematics Achievement in secondary (special needs) education'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this