Abstract

Doelstelling
1 op de 7 vrouwen krijgt in haar leven de diagnose borstkanker. Borstkanker wordt vaak in een vroeg stadium gediagnosticeerd en mede hierdoor is goede behandeling mogelijk, waardoor steeds meer vrouwen na behandeling overleven. Dit betekent ook dat meer patiënten last krijgen van langetermijneffecten. Een van de meest gerapporteerde langetermijneffecten is kanker-gerelateerde vermoeidheid (cancer-related fatigue, CRF). Patiënten houden tot wel 10 jaar na de behandeling last van CRF. Het doel van dit onderzoek is om te voorspellen welk risico een patiënt loopt op het ontwikkelen van CRF om vroege opsporing en behandeling mogelijk te maken.
Methode
Voor het voorspellen op het risico op CRF werd gebruik gemaakt van de Primary Secondary Cancer Care Registry PROFIEL (PSCCR PROFIEL) dataset. Hierin is informatie over de behandeling vanuit de Nederlandse Kankerregistratie gecombineerd met vragenlijsten uitgezet met een PROFIEL studie. Met een univariate chi-kwadraat toets hebben we een eerste inschatting gemaakt van de variabelen die van belang zijn bij het voorspellen van CRF.
Resultaten
In de PSCCR PROFIEL dataset zijn 409 patiënten opgenomen, waarvan van 392 bekend is of ze vermoeid (n=256) zijn. De eerste analyses laten zien dat vermoeide patiënten vaker chemotherapie (p<0.001), hormoontherapie (p=0.002) en radiotherapie (p=0.017) hebben gekregen. Ook speelt het stadium van de tumor bij diagnose (p=0.003) een rol bij het ontwikkelen van CRF. Kortere tijd sinds diagnose is geassocieerd met meer vermoeidheid (p=0.016) en vermoeide patiënten beoordelen hun algemene gezondheid lager.
Conclusie
Met deze eerste analyse tonen we aan dat er verschil zit tussen vermoeide en niet-vermoeide patiënten, zowel op behandelvlak als in ervaring van de gezondheid. In verder onderzoek willen we een model ontwikkelen wat het risico op CRF kan voorspellen. Het voorspellen van de kans op CRF kan patiënten helpen om vroegtijdig een behandeling tegen CRF te starten en de kwaliteit van leven na borstkanker te verbeteren.
Original languageDutch
Pages16
Number of pages1
Publication statusPublished - 6 Oct 2021
EventZGT Wetenschapsdag 2021 - ZGT, Almelo, Netherlands
Duration: 6 Oct 20216 Oct 2021
https://www.youtube.com/watch?v=NpcRkDUdEW8

Conference

ConferenceZGT Wetenschapsdag 2021
Country/TerritoryNetherlands
CityAlmelo
Period6/10/216/10/21
Internet address

Cite this