Schriftelijke praktijkinformatie: een analyse van 63 praktijkfolders van huisartsen

N.J. Dam*, W.J.L. Elving, F.J. Roos, E.R. Seydel

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

5 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt verslag gedaan van een analyse van 63 praktijkfolders, die worden gebruikt door 129 huisartsen uit de regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen. Bij de beoordeling is rekening gehouden met de inhoud en de leesbaarheid van hct materiaal. Daarnaast is een uit twaalf leden bestaand panel gevraagd welke onderwerpen naar hun oordeel aan de orde zouden moeten komen in een praktijkfolder.
Tijden en telefoonnummers namen in de folders de meeste plaats in. De folders lijken dan ook vooral bedoeld om te voorkomen dat de huisarts door zijn patienten wordt benaderd op een wijze en op momenten die hem niet uitkomen. Als communicatiemiddel scoren de kaarten onvoldoende. Een vouwblad biedt de beste mogelijkheden. De modelfolder van het NHG verdient hierbij navolging.
Original languageDutch
Pages (from-to)199-201
Number of pages4
JournalHuisarts en wetenschap
Volume40
Issue number5
Publication statusPublished - 1997

Cite this