Simulatie van verkeersstromen bij dynamische informatieverschaffing

M.J.M. van der Vlist, M.F.A.M. van Maarseveen, G.R.M. Jansen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

53 Downloads (Pure)

Abstract

De in ontwikkeling zijnde technologische mogelijkheden en de snel groeiende behoefte aan een betere benutting van de aanwezige infrastructuur, hebben tot gevolg dat de zogenaamde ‘Road Transport Informatics’ steeds meer in de belangstelling komt. De kennis van de effectiviteit van zogenaamde informatieverstrekkende systemen is echter vooralsnog beperkt. Dit en de veelzijdigheid van de problematiek was voor TNO aanleiding een meerjarig onderzoekprogramma op dit terrein op te zetten waaraan door diverse instituten en andere partners wordt meegewerkt. In deze bijdrage worden de achtergronden van dit DARTS-programma uiteengezet en een specifiek onderzoeksproject uit dit programma behandeld: de ontwikkeling van een model voor het simuleren van de verkeersafwikkeling bij dynamische informatieverschaffing middels wisselbewegwijzering. Een denkkader voor de ontwikkeling van dit simulatiemodel komt aan de orde, waarna de pricipe van de gevolgde modelbenadering worden toegelicht. Aangestipt wordt de case waar het model toegepast en getoetst wordt.
Original languageDutch
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1990: Meten, modelleren, monitoren: nieuwe ontwikkelingen in onderzoeksmethoden
EditorsJ.M. Jager
Place of PublicationDelft
Pages1163-1182
Number of pages20
Publication statusPublished - 1990
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 1990: Meten, Modelleren, Monitoren : Nieuwe Ontwikkelingen in Onderzoeksmethoden - Den Haag, Netherlands
Duration: 30 Nov 19901 Dec 1990

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 1990
Abbreviated titleCVS
Country/TerritoryNetherlands
CityDen Haag
Period30/11/901/12/90

Cite this