Soorten argumenten in de voorlichting

Peter Jan Schellens, Menno de Jong

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

876 Downloads (Pure)

Abstract

Een analyse van 20 voorlichtingsbrochures laat zien dat de argumentatie hierin vaak als informatie wordt gepresenteerd. In alle brochures wordt gebruik gemaakt van pragmatische argumentatie: er worden tenminste voordelen van het gewenste of nadelen van het ongewenste gedrag geformuleerd. Daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van argumentatie ter voorspelling en voorbeeldargumentatie. Minder frequent zijn argumentatie op basis van regels en autoriteit. Dit argumentatiepatroon impliceert dat de lezer die kiest voor centrale verwerking van voorlichtingsteksten, moet beschikken over een cognitieve bagage die hem in staat stelt uit informatieve teksten argumentatie te reconstrueren en verschillende soorten argumentatie te identificeren en evalueren.
Original languageDutch
Pages (from-to)288-308
Number of pages21
JournalTijdschrift voor taalbeheersing
Volume22
Issue number4
Publication statusPublished - 2000

Cite this