Stimuleren met Stimuland. Evaluatie van stimulering van plattelandsvernieuwing in Overijssel in de periode 2000-2003

Maarten J. Arentsen, Judith Janssen

Research output: Book/ReportReportProfessional

35 Downloads (Pure)

Abstract

In opdracht van de commissie Beleidsevaluatie is de bijdrage van Stichting Stimuland aan de plattelandsvernieuwing in Overijssel in de periode 2000-2003 onderzocht aan de hand van de volgende probleemstelling: In hoeverre hebben de provinciale ondersteuning van Stimuland en de projecten die mede daardoor mogelijk zijn gemaakt in de periode 2000 – 2003 op doelmatige wijze bijgedragen aan het bereiken van de relevante provinciale doelstellingen en hoe wordt dit beoordeeld door de betrokken partijen? Binnen de geconstateerde beperkingen om deze vraag onderbouwd te kunnen beantwoorden, werd over de bijdrage van Stimuland aan de plattelandsvernieuwing in de periode 2000-2003 het volgende geconcludeerd: 1. Stimuland draagt relatief vaak bij aan vermindering van de milieubelasting van agrarische activiteiten en relatief weinig aan de verbreding en verdieping van agrarische activiteiten. 2. Stimuland draagt relatief vaak bij aan het verbeteren van een geheel aan voorwaarden en condities voor vernieuwingen in de agrarische sector en relatief weinig aan de vernieuwingen zelf. 3. Het effect van de bijdrage van Stimuland is nauwelijks zichtbaar en kan ook nauwelijks zichtbaar worden omdat Stimuland het agrarische vernieuwingsproces vooral faciliteert en daarbij op relatief grote afstand van direct waarneembare effecten opereert.
Original languageUndefined
Place of PublicationEnschede
PublisherCenter for Clean Technology and Environmental Policy
Number of pages56
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameCSTM Studies en Rapporten
No.187
ISSN (Print)1381-6357

Keywords

  • METIS-220806
  • IR-48960

Cite this