Strategie-identificatie met de lege getallenlijn: Een vergelijking tussen tablet en papier

Translated title of the contribution: Strategy identification using the empty number line: A comparison between paper-and-pencil and tablets

J.A. Vermeulen*, F. Scheltens, T.J.H.M. Eggen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

3 Citations (Scopus)
55 Downloads (Pure)

Abstract

De huidige bijdrage besteedt aandacht aan (a) de geschiktheid van de getallenlijn als nietverbale strategie-identificatiemethode voor strategieën voor het oplossen van optel- en aftrekopgaven, en (b) de meerwaarde van het gebruik van tablets voor de identificatie van strategiegebruik via de getallenlijn. Honderd-drie-en-twintig Nederlandse groep 5 leerlingen kregen een reeks van optel- en aftrekopgaven tot 1000 aangeboden op papier en/of via de G3T4LL3NLIJNapp, met mogelijkheid tot het (vrijwillig) gebruik van de getallenlijn om deze opgaven te beantwoorden. Uit de resultaten blijkt dat groep 5 leerlingen de getallenlijn nauwelijks gebruikten om optel- en aftrekopgaven tot 1000 te beantwoorden. Ook bleek dat de getallenlijn op de tablet minder vaak werd gebruikt dan op papier. Bovendien gebruikten de leerlingen op de tabletapplicatie kortere en onnauwkeurigere strategieën dan op papier. In de discussie bespreken we de implicaties van deze resultaten voor het gebruik van de getallenlijn als niet-verbale strategieidentificatiemethode en de mogelijke meerwaarde van het gebruik van tablets ter identificatie van rekenstrategieën.
Translated title of the contributionStrategy identification using the empty number line: A comparison between paper-and-pencil and tablets
Original languageDutch
Pages (from-to)39-54
Number of pages16
JournalPedagogische studiën
Volume92
Issue number1
Publication statusPublished - 1 Jan 2015

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Strategy identification using the empty number line: A comparison between paper-and-pencil and tablets'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this