studie voor follow-up op maat bij borstkanker

Sabine Siesling* (Interviewee)

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

21 Downloads (Pure)

Abstract

Hoewel het risico op terugkeer van borstkanker verschilt
per patiënt, is de nacontrole na curatieve behandeling
volgens huidige richtlijnen voor iedereen dezelfde.
De NABOR-studie (NA BORstkanker) onderzoekt of
meer maatwerk mogelijk is in nazorg en nacontrole
van vrouwen die zijn behandeld vanwege borstkanker.
Daarbij wordt onder andere het INFLUENCE-model
gebruikt. Dat voorspelt de kans op terugkeer van ziekte
en kan helpen bij meer maatwerk in de follow-up. Prof.
Sabine Siesling (IKNL en Universiteit Twente) geeft uitleg
over de studie.
Original languageDutch
Pages (from-to)4-5
Number of pages2
JournalMedNet Oncologie
Issue numbermaart
Publication statusPublished - Mar 2023

Cite this