Studiekeuze in kaart gebracht. Gedragsdeterminanten van scholieren bij het kiezen van een vervolgopleiding.

Peter Kemper, Joris Jasper van Hoof, Martijn Visser, Menno D.T. de Jong

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

5627 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt een model gepresenteerd waarmee de studiekeuze van aankomend studenten in kaart kan worden gebracht. Het model is gebaseerd op de Theory of Planned Behaviour. Volgens dit model kan het studiekeuzegedrag van aankomend studenten worden verklaard aan de hand van drie clusters van variabelen: attitude, subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole. Deze drie clusters worden concreet ingevuld met drie studiekeuzeaspecten: de studie zelf, de latere beroepsperspectieven en de context (onderwijsinstelling en stad). Aan de hand van de beschikbare literatuur over studiekeuzegedrag worden deze aspecten nader uitgewerkt. Het resulterende model kan worden gebruikt als leidraad voor de studievoorlichting en als uitgangspunt voor gericht praktijkonderzoek naar de determinanten die voor een bepaalde studierichting van belang zijn.
Original languageUndefined
Pages (from-to)270-279
Number of pages8
JournalTijdschrift voor hoger onderwijs
Volume25
Issue number4
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • IR-61619
  • METIS-244726

Cite this