Tekstevaluatie: Onderzoek naar de validiteit van probleemopsporende methoden

Menno de Jong, Peter Jan Schellens

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

567 Downloads (Pure)

Abstract

Onder tekstschrijvers en communicatieprofessionals is het besef gegroeid dat het testen van teksten in een conceptfase,ook wel formatieve evaluatie genoemd, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de effectiviteit van communicatie. Er is inmiddels ook een flink aantal methoden beschikbaar waaruit men in de praktijk kan kiezen als men een concepttekst, een opzet voor een advertentiecampagne, een website of een interface wil testen (voor overzichten zie De Jong & Schellens, 1995 en 1997; De Jong & Heuvelman, 1999.) Internationaal zijn vooral methoden om de gebruikersvriendelijkheid (’usability’) van software, interfaces en technische documentatie te testen in de belangstelling komen te staan, zoals blijkt uit een flink aantal handboeken op dit gebied (Nielsen, 1993; Dumas & Redish, 1993; Rubin, 1994; Lindgaard, 1994; Velotta, 1995; Faulkner, 2000; Barnum, 2001).
Original languageEnglish
Pages (from-to)146-166
Number of pages21
JournalTijdschrift voor taalbeheersing
Volume24
Issue number2
Publication statusPublished - 2002

Cite this