De democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen’

Translated title of the contribution: The democratic quality of local elections

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Gemeenteraadsverkiezingen horen ertoe bij te dragen dat het lokale beleid overeenkomt met de beleidsvoorkeuren van inwoners. Dat is immers de democratische functie van verkiezingen. De gedachte hierachter is dat als kiezers zich uitspreken over de beleidsprestaties en verkiezingsbeloften van partijen en kandidaten, de samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders (in Vlaanderen: burgemeester en schepenen) beter aansluit bij de wensen en behoeften van de kiezers. In de praktijk is de democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen echter minder sterk, niet alleen in Nederland maar ook in veel andere landen zoals Vlaanderen. Kiezers gaan minder vaak stemmen voor lokale verkiezingen en laten zich in hun stemgedrag ook (en vaak: vooral) leiden door hun oordelen over de landelijke politiek. Gemeenteraadsverkiezingen worden in de internationale literatuur daarom aangeduid als ‘second order elections’: als tweederangsverkiezingen. Dit staat op gespannen voet met de toegenomen taken en bevoegdheden van het lokaal bestuur. De gemeente is een eerste overheid geworden, terwijl er nog steeds sprake zou zijn van tweederangsverkiezingen. In deze bijdrage zullen we de democratische kwaliteit van lokale verkiezingen nader analyseren en een aantal mogelijke verbeteringen bespreken. We focussen ons hierbij vooral op de situatie in Nederland. Waar mogelijk en relevant zullen ook vergelijkingen met Vlaanderen worden getrokken.
Translated title of the contributionThe democratic quality of local elections
Original languageDutch
Title of host publicationLokale besturen in de Lage Landen
EditorsHerwig Reynaert
PublisherVanden Broele
Pages11-28
Number of pages17
ISBN (Print)978 90 4961 675 5
Publication statusPublished - 15 Feb 2018

Keywords

  • local democracy
  • Elections

Fingerprint Dive into the research topics of 'The democratic quality of local elections'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this