Effecten van leren en werken in het MBO: Een review studie

Translated title of the contribution: The effects of working and learning in vocational education and training: a systematic review

C.L. Poortman, A. Nelen, A. de Grip, A.F.M. Nieuwenhuis

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

8 Citations (Scopus)
126 Downloads (Pure)

Abstract

Investeringen in de opleiding van de beroepsbevolking zijn wezenlijk voor het handhaven en verbeteren van het concurrentievermogen van onze economie. Steeds veranderende omstandigheden in het werk vereisen continu leren van werknemers. Combinaties van werken en leren tijdens de initiële beroepsopleiding zouden leren in de verdere loopbaan bevorderen. De vraag blijft echter welke effecten we hiervan kunnen onderscheiden. In verschillende OECD-landen fungeren bovendien verschillende stelsels voor middelbaar beroepsonderwijs, wat de vraag oproept in hoeverre effecten van leren en werken tussen deze stelsels verschillen. Deze reviewstudie is gericht op de vraag wat er bekend is over de effecten van leren en werken op het niveau van initieel middelbaar beroepsonderwijs voor deelnemers en werkgevers, en in hoeverre dit verschilt tussen internationale stelsels. De voorzichtige conclusie is dat het combineren van werken en leren op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs loont. De literatuur is echter gefragmenteerd en levert meer evidentie op voor indirecte effecten (inkomen, effecten voor werkgevers) dan voor directe effecten (competentieontwikkeling). Ook is er meer bekend over stelsels met zwak ontwikkeld beroepsonderwijs (bv. VS) dan over stelsels met sterk ontwikkeld beroepsonderwijs (bv. Duitsland en Nederland). Verschillen in effecten tussen stelsels zijn op basis van de gevonden literatuur echter niet hard te maken.
Translated title of the contributionThe effects of working and learning in vocational education and training: a systematic review
Original languageDutch
Pages (from-to)288-306
JournalPedagogische studiën
Volume89
Issue number5
Publication statusPublished - 2012

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The effects of working and learning in vocational education and training: a systematic review'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this