The next widespread bamboo flowering poses a massive risk to the giant panda

Zhaoxue Tian, Xuehua Liu (Corresponding Author), Zhiyong Fan, Jianguo Liu, Stuart L. Pimm, Lanmei Liu, Claude Garcia, Melissa Songer, Xiaoming Shao, A.K. Skidmore, Tiejun Wang, Yuke Zhang, Youde Chang, Xuelin Jin, Minghao Gong, Lingguo Zhou, Xiangbo He, Gaodi Dang, Yun Zhu, Qiong Cai

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

14 Citations (Scopus)
104 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The next widespread bamboo flowering poses a massive risk to the giant panda'. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences