Tien opgaven voor het curriculum van de bètavakken: Slotbeschouwing

Jan van den Akker, Jan Terwel

  Research output: Contribution to journalArticleAcademic

  18 Downloads (Pure)

  Abstract

  Wij willen deze slotbeschouwing graag starten met het uitspreken van waar-dering voor de reeks van bijdragen in dit themanummer. Er is o.i. sprake van een zeer geslaagd geheel van stuk voor stuk boeiende artikelen die niet alleen relevant zijn binnen de afzonderlijke vakken, maar ook goede aanknopings-punten bieden voor de curriculumdiscussie over het geheel der bètavakken. In die zin ligt er -voorzover wij weten -een tamelijk unieke verzameling teksten voor. Het is niet onze intentie alle artikelen achtereenvolgens te becommentarië-ren of samen te vatten. We zullen een poging doen een aantal patronen in geschetste trends, problemen en gesuggereerde oplossingen te signaleren, inclusief een aanduiding van gebieden waar o.i. meer aandacht gewenst zou zijn. Een en ander zullen we formuleren aan de hand van een tiental opgaven voor het curriculum van de bètavakken. Die opgaven zullen enerzijds vakin-houdelijke en vakdidactische kwesties betreffen, anderzijds zullen er ook enige meer algemene, ontwikkelstrategische aspecten aan bod komen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)95-99
  JournalTijdschrift voor didactiek der B-wetenschappen
  Volume18
  Issue number1
  Publication statusPublished - 2001

  Cite this