Tijd voor externe controle op de mensenrechten binnen de Europese Unie? De (niet) toetreding van de EU tot het EVRM

Ramses A. Wessel, Adam Łazowski

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2 Downloads (Pure)

Abstract

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het ontwerpverdrag over toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden afgewezen. Het Hof van Justitie ziet nog veel problemen met betrekking tot een externe controle op het EU-beleid. De vraag is echter of de Unie deze controle langzamerhand niet zou moeten aandurven.
Original languageDutch
Article numberAA20150674
Pages (from-to)674-677
Number of pages4
JournalArs Aequi
Issue number1
Publication statusPublished - Sept 2015

Keywords

 • 344 VWEU
 • 6(2) VEU
 • Advies 2/13
 • autonome rechtsorde
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
 • Hof van Justitie Europese Unie
 • internationale rechtsorde
 • protocol 8
 • toetreding
 • Verdrag betreffende de Europese Unie
 • Verdrag Lissabon
 • Internationaal Europees en buitenlands recht
 • Internationaal en Europees publiekrecht
 • Staats- en bestuursrecht
 • Mensenrechten
 • 2023 OA procedure

Cite this