Toepassing van innovatieve energietechnieken in woningrenovatieprojecten. Een vergelijkend onderzoek naar klimaatmitigatiebeleid in de praktijk

Thomas Hoppe, Kristiaan R.D. Lulofs

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Klimaatverandering krijgt steeds meer aandacht van bestuurskundigen. Deze aandacht is vooral gericht op ‘klimaatadaptatie’. Het andere beleidsspoor, ‘klimaatmitigatie’, is niettemin eveneens van belang in het licht van internationale afspraken en nationale beleidskaders. In dit artikel wordt aandacht besteed aan een aspect van de praktische uitvoering van klimaatmitigatiebeleid. Concreet gaat het hierbij om de toepassing van duurzame- en andere non-conventionele energiemaatregelen in grootschalige wijkrenovatieprojecten. Met een vergelijkende analyse tussen casestudy's is onderzocht welke factoren hierop van invloed zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat de inzet van subsidies en communicatieve beleidsinstrumenten onontbeerlijk is. Verder blijken andere factoren van belang, zoals de aanwezigheid van enthousiaste voor duurzaamheid gemotiveerde projectleiders binnen woningcorporaties, kenmerken van het netwerk, de totale investering voor renovatie per woning, maar ook de aanwezigheid van andere projectdoelstellingen wanneer een stedelijk vernieuwingsproject gaande is. Het artikel draagt bij aan theorievorming over governance-aspecten van klimaatvraagstukken in Nederland.
Original languageDutch
Pages (from-to)67-79
JournalBestuurskunde
Volume2011
Issue number3
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • METIS-279250
  • IR-78079

Cite this