Toolkit met holistische patiëntenprofielen van borstkankerpatiënten met kanker-gerelateerde vermoeidheid

Kim Alida Elise Wijlens* (Contributor), Lian Beenhakker (Contributor), Annemieke Witteveen, Ester J.M. Siemerink, Sabine Siesling, Christina Bode, Miriam M.R. Vollenbroek-Hutten

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferenceAbstract

9 Downloads (Pure)

Abstract

Toolkit met holistische patiëntenprofielen van borstkankerpatiënten met kanker-gerelateerde vermoeidheid
Doelstelling
In Nederland krijgt één op de zeven vrouwen borstkanker. 80 procent van de kankerpatiënten ervaart vermoeidheidsklachten en 20 procent is tien jaar na diagnose nog extreem vermoeid. Kanker-gerelateerde vermoeidheid (KGV) kan verschillende oorzaken hebben bij elke patiënt. Om een persoonlijke behandeladvies voor te stellen is het belangrijk de borstkankerpatiënt met KGV holistisch in kaart te brengen. Echter is er, voor zover bij ons bekend, geen holistische toolkit beschikbaarheid voor borstkankerpatiënten met KGV.
Daarom is het doel van dit onderzoek het ontwikkelen van een toolkit waarmee holistische patiëntenprofielen van borstkankerpatiënten met KGV geïnventariseerd kunnen worden.

Methode
Semi-gestructureerde, online interviews met veertien zorgprofessionals en vier groepsinterviews met borstkankerpatiënten in verschillende fasen van de ziekte werden gehouden (deelname door Helen Dowling Insituut, Roessingh Revalidatie Centrum, UMCG, en ZGT). De verbatime transcripten van de (groeps) interviews zijn systematisch thematisch geanalyseerd. De toolkit wordt samengesteld op basis van de (groeps)interviews in combinatie met wetenschappelijke literatuur over KGV om te bepalen welke vragen en monitoring nodig zijn voor het holistische profiel. Bruikbaarheids- en haalbaarheidsonderzoek staan gepland
voor zomer 2021.

Resultaten
Uit de (groeps)interviews komt naar voren dat achtergrond zoals voorgeschiedenis en medische behandeling informatief zijn voor het holistische patiëntenprofiel. Voor KGV is het belangrijk om informatie te hebben over de KGV-dimensies (fysiek, cognitief en emotioneel), energiebalans, beperkingen in functioneren (relationeel, werk en sociaal) en dagstructuur (zoals activiteiten en slaap-waakritme). Daarnaast is informatie over karakter en copingstijl van belang voor de omgang met KGV. De toolkit zal bestaan uit een screening
waarna vervolgens gedetailleerde informatie door de borstkankerpatiënt gedeeld kan worden voor een gepersonaliseerd behandeladvies.

Conclusie
De toolkit zal zowel persoonlijke als medische informatie bevatten van de borstkankerpatiënt. De toolkit wordt onderzocht op bruikbaarheid en haalbaarheid om KGV te monitoren in het dagelijks leven van borstkankerpatiënten en op basis van deze informatie een persoonlijk behandeladvies te geven.
Original languageDutch
Pages15
Number of pages1
Publication statusPublished - 6 Oct 2021
EventZGT Wetenschapsdag - ZGT, Almelo, Netherlands
Duration: 6 Oct 20216 Oct 2021
https://www.youtube.com/watch?v=NpcRkDUdEW8

Conference

ConferenceZGT Wetenschapsdag
Country/TerritoryNetherlands
CityAlmelo
Period6/10/216/10/21
Internet address

Cite this