Van Alkmaar tot Zevenaar - beelden van bestuurscultuur: onderzoek naar kenmerken van bestuursculturen in gemeenten en provincies

Translated title of the contribution: From Alkmaar to Zevenaar - images of administrative cultures: research on characteristics of administyrative cultures in Dutch municipalities and provinces

Marcel Boogers*, Sabine van Zuydam, Klaartje Peters, Job van Meijeren, Nick Woudstra

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportAcademic

197 Downloads (Pure)

Abstract

Het onderzoek beoogt een beter beeld te krijgen van kenmerken van lokale en provinciale bestuursculturen, de kansen en kwetsbaarheden van iedere bestuurscultuur en de wijze waarop betrokkenen hiermee omgaan. In deze rapportage worden de bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd. Eerst zal het begrip bestuurscultuur en het onderzoek hiernaar in een breder kader worden geplaatst. Hierbij wordt ingegaan op de conceptuele en methodologische problemen die opdoemen bij het definiëren en onderzoeken van bestuurscultuur. Ook wordt ingegaan op verschillende typen cultuuronderzoek in de politicologie, bestuurskunde en organisatiewetenschappen. Hierna zal worden verduidelijkt welke definitie van bestuurscultuur voor dit onderzoek is gehanteerd en welke onderzoekaanpak hiervoor is gekozen. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd: de verschillende beelden van bestuursculturen die betrokkenen van hun gemeente of provincie hebben en de mate waarin hier een onderscheid is tussen regio’s, provincies of typen gemeenten. Daarbij gaan we ook in op de kwaliteiten en kwetsbaarheden van ieder type bestuurscultuur en de wijze waarop betrokkenen hiermee omgaan. Tot slot zullen de bouwstenen worden geschetst van een zelfdiagnose-instrument waarmee betrokkenen hun bestuurscultuur in beeld kunnen brengen en het gesprek hierover kunnen aangaan.
Translated title of the contributionFrom Alkmaar to Zevenaar - images of administrative cultures: research on characteristics of administyrative cultures in Dutch municipalities and provinces
Original languageDutch
Commissioning bodyMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Number of pages27
Publication statusPublished - 1 Oct 2022

Keywords

  • political culture
  • local government
  • Cultural norms

Fingerprint

Dive into the research topics of 'From Alkmaar to Zevenaar - images of administrative cultures: research on characteristics of administyrative cultures in Dutch municipalities and provinces'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this