Van beleidswetenschap naar kennissamenleving: voortgang, vooruitgang en achteruitgang in de beleidswetenschap

Arno Korsten, Rob Hoppe

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Ten tijde van de oprichting van het tijdschrift Beleidswetenschap, negentien jaar geleden, waren de voorwaarden die een wetenschappelijk tijdschrift en studiegebied levensvatbaar maken volop aanwezig. Er was sprake van een (redelijk) gelijkgestemde kring van (inter)nationale wetenschapsbeoefenaren van voldoende omvang, een stroom opdrachten en veel onderzoek, en een niet onaanzienlijk aantal onderzoekers binnen en buiten universiteiten die tot merendeels goede publicaties kwamen, en niet in de laatste plaats een ruime kring van lezers, waaronder vakbeoefenaren. Uitgevers toonden interesse en er was een enthousiaste redactie. In de afgelopen twee decennia zijn er in Nederland veel beleidsstudies verricht, veel nummers van dit tijdschrift verschenen, maar meerdere van de genoemde condities zijn de laatste jaren weggevallen. Wetenschappers gingen meer internationaal publiceren en 'beleidsstudies' werd in academische opleidingen teruggedrongen ten faveure van managementvakken en andere studieonderdelen. En vooral: nieuwe uitgevers wensten na een fusiegolf – Beleidswetenschap ging over van uitgeverij Samsom via Kluwer naar LEMMA, een uitgeverij die vervolgens overging naar Boom – een 'stevig' aantal abonnees. Dit tijdschrift verdwijnt vooral om deze laatste reden, nadat eerder het door het ministerie van Financiën ondersteunde tijdschrift Beleidsanalyse om een andere reden – een tijdschrift subsidiëren werd niet langer als kerntaak beschouwd – al sneuvelde. Tijd dus voor een terugblik op bijna twintig jaar voortgang in de beleidswetenschap in Nederland, alsmede een paar aanduidingen van een mogelijke voortzetting van de beleidswetenschappelijke 'beweging' in Nederland. We baseren ons daarbij onder meer op onderzoeksthema's en raadpleegden meer dan honderd verschenen dissertaties die betrekking hebben op beleid.
Original languageDutch
Pages (from-to)34-73
JournalBeleidswetenschap
Volume20
Issue number4
Publication statusPublished - 2006

Cite this