Veranderende onderwijskansen?

R.J. Bosker

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

176 Downloads (Pure)

Abstract

Van oudsher is een centraal vraagstuk in de onderwijssociologie dat van de onderwijsachterstanden. Waarom blijven in het onderwijs meisjes achter bij jongens, allochtonen bij autochtonen en leerlingen uit de lagere sociaal-economische milieus bij die uit de midden en hogere milieus? Om een bevredigend antwoord op die vraag te kunnen vinden zal allereerst nagegaan moeten worden op welke terreinen die achterstand zich voordoet, wat de omvang van die achterstand is, of zich in de loop der tijd verschuivingen hebben voorgedaan, en vervolgens wat mogelijke verklaringen voor deze fenomenen zouden kunnen zijn. In deze bijdrage richten we ons eerst op de vraag wat we nu precies onder onderwijskansen verstaan, en waarom hier een maatschappelijk probleem ligt. Vervolgens komen de ontwikkelingen in onderwijskansen van de genoemde groepen in het laatste deel van de twintigste eeuw aan bod, met als prangende vraag of inmiddels de kansen gekeerd zijn: is er nog verborgen talent of kunnen we onze zoektocht staken? Of is het probleem wellicht gecompliceerder dan we eigenlijk denken? Tenslotte komt een aantal theorieën kort aan bod, waarin een poging wordt ondernomen dit fenomeen te verklaren. Omdat het hier om het onderwijs gaat, wordt daarbij speciaal stilgestaan bij de rol van de school.
Original languageDutch
Title of host publicationSociale ongelijkheid. Breuk of continuiteit?
EditorsJ.C. Vrooman
Place of PublicationAmsterdam
PublisherSISWO
Pages73-89
Number of pages95
ISBN (Print)9067061697
Publication statusPublished - 2002
Externally publishedYes

Publication series

NameActualiteitencolleges van de Nederlandse Sociologische Vereniging
PublisherSISWO
Number3

Keywords

  • IR-97268
  • METIS-207357

Cite this

Bosker, R. J. (2002). Veranderende onderwijskansen? In J. C. Vrooman (Ed.), Sociale ongelijkheid. Breuk of continuiteit? (pp. 73-89). (Actualiteitencolleges van de Nederlandse Sociologische Vereniging; No. 3). Amsterdam: SISWO.