Verbeelding en principes: Enkele implicaties van Dewey’s moraalfilosofie voor een vernieuwing van de hedendaagse ethiek

Mark Coeckelbergh

Research output: Contribution to conferencePaper

Abstract

In deze presentatie onderzoek ik hoe Dewey’s moraalfilosofie kan bijdragen aan een vernieuwing van de hedendaagse ethiek door te kijken naar de rol die Dewey ziet voor verbeelding en principes in moreel redeneren. Ik toon dat zijn werk kan gebruikt worden om te argumenteren voor een omwenteling in de ethiek waarin verbeelding centraal komt te staan in plaats van principes. Ik formuleer mijn bedenkingen bij een dergelijk project en het epistemologisch kader dat eraan ten grondslag ligt, maar laat zien dat het ook interessante uitdagingen biedt voor ethici die het pragmatisme een minder warm hart toedragen en terugschrikken voor een radicale imaginative turn. Zo biedt Dewey een interpretatie van Kant die niet enkel genuanceerder is dan men zou kunnen denken, maar ook een interessant aanknopingspunt biedt met invloedrijke hedendaagse interpretaties. Verder zijn er ook bruggen mogelijk met andere principegebaseerde benaderingen zoals die van het ‘reflectief evenwicht’. Ik concludeer dat Dewey’s werk en dat van zijn volgelingen alle ethici dwingt om gevestigde benaderingen van ethiek in vraag te stellen en te herdenken, en dat kan door meer aandacht te hebben voor de precieze rol van verbeelding én van principes, en door de relatie tussen die twee verder te onderzoeken. Ook zet Dewey’s denken ons aan tot verdere reflectie over de verhouding tussen theorie en praktijk.
Original languageUndefined
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • IR-76245

Cite this