Verbetering van studiemethoden in het tertiair onderwijs

B.H.A.M. van Hout-Wolters

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

221 Downloads (Pure)

Abstract

Het verbeteren van de studiemetboden van studenten staat steeds meer in de belangstelling. Dit blijkt uit de toenemende hoeveelbeid literatuur hierover en uit het feit dat een groeiend aantal onderwijsinstellingen er in de een of andere vorm aandacht aan besteedt. Tocb zijn er ook nog veel instanties en personen die twijfelen aan het nut van verbetering van studiemetboden in het onderwijs.
Om een bijdrage te leveren aan de diskussie hierover wordt bet effektief leren studeren vanuit enkele gezicbtspunten benaderd.
Eerst wordt ingegaan op bet belang van aandacbt aan studiemethoden in het w.o. en h.b.o. Er van uitgaand dat de student bij zelfstudie zelf moet zorgen dat bij kennis verwerft en deze leert toepassen wordt enig zicht gegeven op de vaardigheden waarover de student moet bescbikken om hierbij zijn leerprocessen goed te laten verlopen. Verder wordt besproken op welke manier men de student in bet onderwijs vertrouwd kan maken met deze vaardigbeden. Tenslotte wordt een indruk gegeven van de kursus Studievaardigbeid, die aan de TH Twente en de HTS-SLP te Hengelo (O) wordt gegeven.
Original languageDutch
Title of host publicationOnderwijsresearch & praktijk
Subtitle of host publicationDerde nationaal congres Onderzoek van wetenschappelijk onderwijs, 15-16 januari 1976, Aula Technische Hogeschool Delft
EditorsA.I. Vroeijenstijn, W.M. van Woerden
Place of PublicationDelft
PublisherDelftse Universitaire Pers
Pages202-209
Volume1
Publication statusPublished - 1976
Event3e Nationaal Congres Onderzoek van Wetenschappelijk Onderwijs 1976: Onderwijsresearch & Praktijk - Aula Technische Hogeschool Delft, Delft, Netherlands
Duration: 15 Jan 197616 Jan 1976
Conference number: 3

Conference

Conference3e Nationaal Congres Onderzoek van Wetenschappelijk Onderwijs 1976
Country/TerritoryNetherlands
CityDelft
Period15/01/7616/01/76

Cite this