Vergelijking van resultaten van Nederlandse leerlingen op de schriftelijke TIMSS-toets en de praktische TIMSS-toets in 1995 en 1999/2000

Pauline Vos, Wilmad Kuiper

    Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

    10 Downloads (Pure)
    Filter
    Conference contribution

    Search results