Voorbij de winkelwagen; resultaten van onderzoek naar verkeerspatronen met betrekking tot het doen van boodschappen

Sander Veenstra, Bas Tutert, Tom Thomas

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

146 Downloads (Pure)

Abstract

Boodschappen doen is één van de voornaamste reismotieven in het stedelijke verkeer. Toch is weinig bekend over het verkeer met dit motief. Op de Universiteit Twente is daarom een onderzoek gestart naar wetmatigheden in het supermarktverkeer. Dit artikel geeft de belangrijkste bevindingen weer met betrekking tot de frequentie van boodschappen doen en de verdeling van deze ritten over de mogelijke supermarkten. Er is gebruik gemaakt van data uit de Omnibus-enquête van de gemeente Almelo. Het blijkt dat de generatie van verplaatsingen naar de supermarkt voornamelijk afhankelijk is van de (hemelsbrede) afstand tot de dichtstbijzijnde supermarkt en slechts in mindere mate van de socio-economische kenmerken van de huishoudens en kenmerken van de leefomgeving. Hoe groter de afstand tot de dichtstbijzijnde supermarkt, des te lager de gemiddelde ritfrequentie zal zijn. De invloed van de afstand verschilt echter ook voor de verschillende typen huishoudens. Het gemiddeld aantal ritten van alleenstaande ouderen daalt het sterkst met een toenemende afstand tot de dichtstbijzijnde supermarkt. Dit effect kan worden gebruikt als equity-indicator om de verdeling van huishoudens en supermarkten te beoordelen. Voor de gemeente Almelo kan worden geconcludeerd dat de huishoudens met lage inkomens ‘beter af’ zijn met betrekking tot het doen van boodschappen. De hogere gevoeligheid voor de afstand tot de dichtstbijzijnde supermarkt wordt gecompenseerd door het feit dat huishoudens met lage inkomens gemiddeld dichter bij een supermarkt wonen. Ondanks het feit dat de ritfrequentie afneemt met toenemende afstand tot de dichtstbijzijnde supermarkt, neemt de frequentie van boodschappen doen met de auto wel toe met een grotere afstand tot de dichtstbijzijnde supermarkt. Dit geeft aldus een duidelijke aanwijzing dat schaalvergroting in de supermarktbranche en de relocatie van supermarkten naar de periferie van steden tot meer autoverplaatsingen op het stedelijke verkeersnetwerk kan leiden en mogelijk tot meer hinder bij omwonenden.
Original languageDutch
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2011: Ruimte voor Excellentie. 24-25 November 2011, Antwerpen
Place of PublicationAntwerpen
PublisherC.V.S.
Pages1-13
Number of pages13
Publication statusPublished - 24 Nov 2011
EventColloquium Vervoersplanoglogisch Speurwerk, CVS 2013: 40 jaar CVS: van oliecrisis tot kredietcrisis - SS Rotterdam, Rotterdam, Netherlands
Duration: 21 Nov 201322 Nov 2013
http://www.cvs-congres.nl/cvs-vorige-jaren/cvs-2013

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanoglogisch Speurwerk, CVS 2013
Abbreviated titleCVS
Country/TerritoryNetherlands
CityRotterdam
Period21/11/1322/11/13
Internet address

Keywords

  • METIS-284312
  • IR-101491

Cite this