Vroege delierdetectie na hartchirurgie: de Brain Pro-TCT studie

Translated title of the contribution: Early delirium detection after cardiac surgery: the Brain Pro-TCT study

Miarca ten Broeke*, Wim P.R. Henckens, Anna Weierink, Ab G. Hensens, Job van der Palen, F.R. Halfwerk

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferenceAbstractAcademic

6 Downloads (Pure)

Abstract

Achtergrond

Delier (acute verwardheid) komt vaak voor nahartchirurgie en is geassocieerd met langere opnameduur, hogere mortaliteit en cognitieveachteruitgang. De delirium observatie screening score (DOSS) wordt MST-breed gebruiktdoor verpleegkundigen. Desondanks missen we veel patiënten met een delier.

Deze studie vergelijkt de DOSS met de DeltaScan (1-kanaalsEEG apparaat) bij 70-plussers na hartchirurgie. Uitkomstmaten zijn incidentieen lengte van het delier, opnameduur en kosten.

Methode

Van april 2021 t/m mei 2022 gebruikten we de DOSS als screeningvan delier volgens MST-protocol, driemaal per dag op de verpleegafdeling. Aansluitendt/m heden worden patiënten gescreend met de DeltaScan, tweemaal per dag. Behandelingvan delier in beide groepen is conform MST-protocol. Delier wordt vastgesteldvolgens DSM-5 criteria. Statistische analyse is gedaan met een Fisher Exact en Mann-WhitneyU test.

Resultaten (interim)

In de DOSS-groep werden 444 patiënten geïncludeerd, waarvan67 met een delier (15%). Voorlopige resultaten van de Deltascan groep met 276patiënten laten een incidentie van 21% zien, een significante toename (p = 0.041).Duur van het delier nam niet-significant af van 77 [51 – 132] uur naar 69 [47 –96] uur, p = 0.19. Opnameduur na hartchirurgie was 9 [6 – 16]dagen in de DOSS-groep en 6 [5 – 10] dagen in de DeltaScan groep, p = 0.007.Kosten analyse volgt na de inclusie.

Conclusie

BrainPro-TCT is de eerste studie naar de effectiviteit van DeltaScan na hartchirurgie.Interim-analyse toont een hogere incidentie van delier en een reductie van deopnameduur zonder afname van de lengte van het delier.
Translated title of the contributionEarly delirium detection after cardiac surgery: the Brain Pro-TCT study
Original languageDutch
Publication statusPublished - 8 Jun 2023
EventWetenschapsdag Medisch Spectrum Twente 2023 - Medisch Spectrum Twente, Enschede, Netherlands
Duration: 8 Jun 20238 Jun 2023
https://www.mst.nl/over-mst/wetenschap-en-onderzoek/wetenschapsdag/

Conference

ConferenceWetenschapsdag Medisch Spectrum Twente 2023
Abbreviated titleMST Wetenschapsdag 2023
Country/TerritoryNetherlands
CityEnschede
Period8/06/238/06/23
Internet address

Keywords

  • nursing research

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Early delirium detection after cardiac surgery: the Brain Pro-TCT study'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this