Zijn enquêtes geschikt om het functioneren van infectiepreventieprotocollen te beoordelen?

Julia E.W.C. van Gemert-Pijnen, M.G.R. Hendrix, P.J. Schellens

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

In vijf ziekenhuizen is het functioneren van protocollen voor accidenteel bloedcontact en MRSA onderzocht met een vragenlijst (n = 133) en een performancetest (n = 92). Beide instrumenten zijn ingezet in een gestratificeerde steekproef at random bij de verschillende doelgroepen van de protocollen. Het onderzoek met behulp van de vragenlijsten laat een redelijk positief beeld zien van het functioneren van de protocollen. Dat beeld dient echter te worden gecorrigeerd op grond van de resultaten van de performancetest. Uit de performancetest blijkt dat er is sprake is van een overschatting van eigen kennis en vaardigheden. Tevens blijkt daaruit dat de beide protocolsoorten voor de doelgroepen onvoldoende toegankelijk, begrijpelijk, acceptabel en toepasbaar zijn. Zowel uit de vragenlijsten als uit de performancetest blijkt dat de beroepsgroepen zodanig verschillen in kennis, attitude en gedrag dat met een en hetzelfde document niet kan worden volstaan. Aanbevolen wordt om de protocollen op te splitsen in een organisatieprotocol met een verantwoordingsfunctie en een doelgroepspecifiek protocol met een gebruiksfunctie. Ter bevordering van de implementatie wordt voorgesteld om nader onderzoek te doen naar de effecten van doelgroepspecifieke protocollen, training, reminders en feedback op protocoladherentie.
Original languageUndefined
Pages (from-to)99-105
JournalNederlands tijdschrift voor medische microbiologie
Volume11
Issue number4
Publication statusPublished - Nov 2003

Keywords

  • IR-60508

Cite this