Zinvolle zingeving: Onderzoek naar de ervaringen van zingeving bij gasten in behandeling op 'De Hezenberg'

Mariël Willems-Jongsma, Vincent van Bruggen, Gerben Johan Westerhof

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

25 Downloads (Pure)

Abstract

Zingeving, spiritualiteit en religie worden steeds meer onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. De mens is een zinzoekend en zinverlenend wezen, waardoor het belangrijk is dat zingeving een plek heeft binnen de GGZ. In dit onderzoek staan ervaringen van gasten (n=10) van de Hezenberg, een tweedelijns GGZ-instelling voor psychosociale en pastorale zorg, centraal. Er is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek; een semigestructureerd interview is afgenomen bij tien gasten van De Hezenberg. Voor de meerderheid van de deelnemers had zingeving al vooraf een rol in de problematiek. Alle deelnemers geven aan zingevingaspecten te herkennen in de behandeling. Gasten missen weinig tot geen onderwerpen met betrekking tot zingeving in de behandeling. De aandacht voor zingeving wordt door alle gasten, zowel christelijk als niet-christelijk, overwegend positief ervaren. Er zijn wel individuele verschillen in mening over hoe dit vorm moet krijgen.
Original languageDutch
Pages (from-to)190-201
Number of pages12
JournalPsyche en geloof
Volume26
Issue number3
Publication statusPublished - Sept 2015

Keywords

  • zingeving
  • religie
  • spiritualiteit
  • behandeling

Cite this